PRISLISTA
Gällande från 2021-06-22
Uppdaterad 2024-04-18
Tellus Mobil
5 GB, 15 GB, 30 GB och 100 GB
Trafik
Kostnad
Samtalsminuter* 0 kr
Öppningsavgifter* 0 kr
SMS** 0 kr
MMS** 0 kr
Surf
Surf per månad inom EU/EES***
Tellus Mobil 5 GB 5 GB
Tellus Mobil 15 GB 15 GB
Tellus Mobil 30 GB 30 GB
Tellus Mobil 100 GB 100 GB
* Det ingår (per månad) 10000 samtalsminuter. Öppningsavgifter dras av potten som en samtalsminut. Gällande för: Från besökt EU/EES-land till Sverige, från besökt EU/EES-land till annat EU/EES-land, samtal inom Sverige till svenska telefonnummer och inom besökt EU/EES-land. Övriga destinationer, exempelvis samtal till betalnummer och nummerupplysning, utlandsdestinationer och trafik i utlandet som ej är inom EU/EES samt trafik via satellit – oavsett geografisk position – ingår ej och kan ha avvikande pris. Betalsamtal och samtal med särskild taxa ingår inte. Samtal från Sverige till övriga EU/EES-land ingår inte. Överskridande trafik efter potten (inom Sverige) debiteras med 0,99 kr per minut och 0,99 kr per samtalsuppkoppling.
** Det ingår (per månad) 10000 SMS och 10000 MMS. Gällande för: Från besökt EU/EES-land till Sverige, från besökt EU/EES-land till annat EU/EES-land, SMS/MMS inom Sverige till svenska telefonnummer och inom besökt EU/EES-land. Övriga destinationer, såsom utlandsdestinationer och trafik i utlandet som ej är inom EU/EES ingår ej och kan ha avvikande pris. Betal-SMS med särskild taxa ingår inte. SMS/MMS från Sverige till övriga EU/EES-land ingår inte. Överskridande trafik  efter potten (inom Sverige) debiteras med 0,99 kr per SMS och 0,99 kr per MMS.
*** Tellus Mobil 5 GB, 15 GB, 30 GB och 100 GB, får användas som mest 90 dagar per kalender-år i EU/EES. Åtgärder vid användning längre än 90 dagar regleras i Tellus Mobils allmänna villkor.
Tellus Rörligt
1 GB
Trafik
Kostnad
Samtalsminuter* 0,59 kr/min
Öppningsavgifter* 0,59 kr/samtal
SMS** 0,59 kr/SMS
MMS** 1,59 kr/MMS
Surf
Surf per månad inom EU/EES***
Tellus Rörligt 1 GB 1 GB
* Gällande för: Från besökt EU/EES-land till Sverige, från besökt EU/EES-land till annat EU/EES-land, samtal inom Sverige till svenska telefonnummer och inom besökt EU/EES-land. Övriga destinationer, exempelvis samtal till betalnummer och nummerupplysning, utlandsdestinationer och trafik i utlandet som ej är inom EU/EES samt trafik via satellit – oavsett geografisk position – ingår ej och kan ha avvikande pris. Betalsamtal och samtal med särskild taxa debiteras enligt av mottagaren angiven taxa. Samtal från Sverige till övriga EU/EES-land omfattas inte av denna prislista.
** Gällande för: Från besökt EU/EES-land till Sverige, från besökt EU/EES-land till annat EU/EES-land, SMS/MMS inom Sverige till svenska telefonnummer och inom besökt EU/EES-land. Övriga destinationer, såsom utlandsdestinationer och trafik i utlandet som ej är inom EU/EES ingår ej och kan ha avvikande pris. Betal-SMS med särskild taxa debiteras av mottagaren angiven taxa. SMS/MMS från Sverige till övriga EU/EES-land omfattas inte av denna prislista.
*** Tellus Rörligt 1 GB, får användas som mest 90 dagar per kalender-år i EU/EES. Åtgärder vid användning längre än 90 dagar regleras i Tellus Mobils allmänna villkor.
Tellus Mini
2 GB
Trafik
Kostnad
Samtalsminuter* 0 kr
Öppningsavgifter* 0 kr
SMS** 0 kr
MMS** 0 kr
Surf
Surf per månad inom EU/EES***
Tellus Mini 2 GB 2 GB
* Det ingår (per månad) 200 samtalsminuter. Öppningsavgifter dras av potten som en samtalsminut. Gällande för: Från besökt EU/EES-land till Sverige, från besökt EU/EES-land till annat EU/EES-land, samtal inom Sverige till svenska telefonnummer och inom besökt EU/EES-land. Övriga destinationer, exempelvis samtal till betalnummer och nummerupplysning, utlandsdestinationer och trafik i utlandet som ej är inom EU/EES samt trafik via satellit – oavsett geografisk position – ingår ej och kan ha avvikande pris. Betalsamtal och samtal med särskild taxa ingår inte. Samtal från Sverige till övriga EU/EES-land ingår inte. Överskridande trafik efter potten (inom Sverige) debiteras med 0,99 kr per minut och 0,99 kr per samtalsuppkoppling.
** Det ingår (per månad) 100 SMS och 50 MMS. Gällande för: Från besökt EU/EES-land till Sverige, från besökt EU/EES-land till annat EU/EES-land, SMS/MMS inom Sverige till svenska telefonnummer och inom besökt EU/EES-land. Övriga destinationer, såsom utlandsdestinationer och trafik i utlandet som ej är inom EU/EES ingår ej och kan ha avvikande pris. Betal-SMS med särskild taxa ingår inte. SMS/MMS från Sverige till övriga EU/EES-land ingår inte. Överskridande trafik efter potten debiteras med 0,99 kr per SMS och 0,99 kr per MMS.
*** Tellus Mini 2 GB får användas som mest 90 dagar per kalender-år i EU/EES. Åtgärder vid användning längre än 90 dagar regleras i Tellus Mobils allmänna villkor.
Övriga tjänster och produkter
Produkt/tjänst
Kostnad
Ersättnings-SIM 99 kr/SIM
Startavgift vid nytecknat abonnemang 0 kr
Spärr av betalsamtal 0 kr
Spärr av utlandssamtal 0 kr
Ej sökbart nummer 0 kr
Spärr av satellit-trafik**** 0 kr
Senior- och Familjerabatt -50 kr/mån
Värvningsrabatt (för den som blivit värvad) Se nedan villkor*
Värvningsbonus (för den som värvar) Se nedan villkor**
Förhöjd avgift vid produktköp Enligt avtal
Extra Data 1 GB 50 kr/paket
Extra Data 3 GB 100 kr/paket
Extra Data 5 GB 150 kr/paket
Fakturaavgift 30 kr/faktura***
* Värvningsrabatt är tillämpligt för den som blivit värvad av någon annan att nyteckna abonnemang hos Tellus Mobil. Värvningsrabatten är 100% avdrag på månadskostnaden för Tellus Mobil 5, 15, 30, 100 GB, Tellus Rörligt 1 GB och Tellus Mini 2 GB från tecknande-datum till samma dag kommande månad.
** Värvningsbonus är tillämpligt för den som värvat någon annan att nyteckna abonnemang hos Tellus Mobil. Värvningsbonusen är 100% avdrag på månadskostnaden för Tellus Mobil 5, 15, 30, 100 GB, Tellus Rörligt 1 GB och Tellus Mini 2 GB från första dagen i kommande månad till sista dagen samma månad.
*** Fakturaavgift debiteras ej för följande distributionssätt: epost-faktura. Fakturaavgift debiteras ej för följande betalsätt: autogirobetalning. Fakturaavgift debiteras vid pappersfaktura utan autogiro.
**** Spärr av satellit-trafik är sedan 2024-03-01 aktiverat på alla nya abonnemang.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta vara på sajten accepterar du användning av cookies.